logoTV
bannerTV
Trung Vuong Trang Nha
Trung Vuong Ban To Chuc
Trung Vuong Hop Mat
Trung Vuong Sinh Hoat
Trung Vuong Tin Tuc
Trung Vuong Dac San
Trung Vuong Ky Yeu
Trung Vuong Van Hoc
Trung Vuong Danh Sach
trangnha
Gia đình Trưng Vương Houston và vùng phụ cận được thành lập từ năm 1986. Theo truyền thống hàng năm, các cựu nữ sinh Trưng Vương tổ chức những buổi họp mặt nhằm mục đích:
· Ghi nhớ công đức Hai Bà.
· Thắt chặt tình thầy trò và tình Trưng Vương tại Houston cũng như với bạn hữu khắp nơi càng thêm thắm thiết.
· Tham gia vào các sinh hoạt văn hóa, xã hội với các hội đoàn bạn.
· Thăm hỏi và gửi quà đến thày cô và bạn cũ gặp khó khăn ở quê nhà.
· Khuyến khích và tạo cơ hội cho thế hệ con cháu tham dự vào những hoạt động hữu ích.

 

Mọi liên lạc xin gởi về: Webmaster@Trungvuonghouston.org
Copyright @ 2002-2004 Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Houston
Last modified: January 1, 2004