Trung Vuong Trang Nha
Trung Vuong Ban To Chuc
Trung Vuong Hop Mat
Trung Vuong Sinh Hoat
Trung Vuong Tin Tuc
Trung Vuong Dac San
Trung Vuong Ky Yeu
Trung Vuong Van Hoc
Trung Vuong Danh Sach

 

Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

 
 

Các em đi các em đi biền biệt
Chiều sân trường lá cứ rụng xôn xao
Nghe có tiếng chân ai về cuối lớp
Thầy ngửng lên đợi một tiếng chào

 

Ngày xưa thầy cô đã đem hết tâm huyết dạy dỗ chúng con nên người https://olymptrade-id.org/review . Nay tóc thầy đã bạc, tay cô đã run và chúng con xin ghi nhớ công ơn của thầy cô.

 

 
   
Em là con cháu Nữ Trưng Vương
Đạp đất đội trời khắp bốn phương
Gìn giữ giống nòi Nam vững tiến
Dựng xây dân khí Việt hùng cường
 

 

Thân mời các bạn vào nhìn lại những khuôn mặt thân yêu của bạn bè đã rời mái trường thân yêu vào những năm của olymptrade-id.org/trade :

 

 
 
Bước dùm ta gót chân rất khẽ
Kẻo làm đau viên sỏi trắng trong sân
  Lấy dùm ta một viên phấn trắng
Viết cho đầy hai chữ nhớ thương
 

 

Gia đình cựu nữ sinh Trưng Vương đang cố gắng thành lập một kỷ yếu bằng điện toán trên mạng lưới dể lưu trử lại những hình ảnh cũ và mới về trường xưa, thầy cô, và bạn bè.Ước mong các bạn gần xa sẽ tiếp tay với toán mạng lưới hoàn tất kỳ vọng này, tha thiết kêu gọi các bạn vui lòng gởi hình ảnh về cho webteam@trungvuonghouston.org mượn.Chúng tôi cam kết sẽ hoàn trả lại đầy đủ https://www.olymptrade-id.org/trade.

 

 

Mọi liên lạc xin gởi về: Webmaster@Trungvuonghouston.org
Copyright @ 2002-2004 Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Houston
Last modified: January 1, 2004